Agenda (Aula 1000)

8.00-9.00

Rejestracja uczestników.

9.00-9.30

Uroczyste otwarcie, powitanie i wystąpienia zaproszonych gości.

9.30-9.45 Postępy i wyzwania w Zdrowiu Publicznym na przestrzeni ostatniej dekady. – Dr med. Sylwia Kałucka.

9.45-10.00 Optymalizacja żywienia w wybranych chorobach autoimmunizacyjnych. – Mgr Paulina Konrad.

10.00-10.15 Postępy w leczeniu żywieniowym nieswoistych chorób zapalnych jelit. – Dr n. med. Aleksandra Błońska.

10.15-10.45 Zakażenia związane z opieką zdrowotną jako problem zdrowia publicznego – Mgr Maria Ciuruś.

10.45-11.00 Dyskusja.

11.00- 11.30

Przerwa kawowa.

11.30-12.00 Co pielęgniarki o cyfryzacji wiedzieć powinny? – Dr n. o zdr. Dorota Kilańska.

12.00-12.15 Rola i znaczenie wybranych pierwiastków śladowych dla przebiegu ciąży i rozwoju płodu. – Dr n. med. Mariusz Grzesiak.

12.15-12.30 Tokofobia – problem współczesnego położnictwa. – Dr n o zdr. Beata Leśniczak

12.30-12.45 Rehabilitacja osób w podeszłym wieku. – Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

12.45-13.00 Dyskusja.

13.00-14.00

Obiad.

14.00-14.15 Udar mózgu – wybrane elementy – Dr hab. n. med. Dariusz Timler.

14.15-14.30 Ratownictwo Medyczne: Pierwsza pomoc w zawale serca. – Dr n. med. Filip Jaśkiewicz.

14.30-15.00 O sprawnym porozumiewaniu się w zespole terapeutycznym- doskonalenie kompetencji komunikacyjnych personelu medycznego. – Mgr Monika Kowalska-Wojtysiak.

15.00-15.15 Prezentacja Sponsora

15.15-15.30 Dyskusja.

15.30-15.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Warsztaty (sala 1.17)

1. Nowoczesna dokumentacja pacjenta w praktyce pielęgniarskiej. – Dr n. o zdr. Dorota Kilańska.

2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne wg Wytycznych 2015 osób dorosłych, dzieci i niemowląt – dr n. med. KrystynaFrydrysiak

3. Nauczanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wirtualnej rzeczywistości – Dr n. med. Filip Jaśkiewicz.

10.45-11.30

Studencka sesja plakatowa.

Zjazd absolwentów

Spotkanie z JM Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.