O Konferencji

Komitet Organizacyjny Konferencji naukowo-szkoleniowej „Postępy w naukach o zdrowiu” oraz I Zjazdu Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

zaprasza Osoby zainteresowane nowościami w naukach o zdrowiu, Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału i Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa następujących kierunków:

Dietetyka

Zdrowie Publiczne

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Ratownictwo Medyczne

Konferencja naukowo-szkoleniowa połączona będzie z I Zjazdem Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu 21 IV 2018r.

Centrum Kliniczno-Dydaktycznym
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
92-213 Łódź ul. Pomorska 251.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi już 20 lat kształci na Kierunku Pielęgniarstwo i 15 lat na kierunku Położnictwo. Prosimy, powiadom o Konferencji i Zjeździe Koleżanki i Kolegów!

Co oferujemy:

  • możliwość wysłuchania ciekawych referatów oraz udziału w warsztatach,
  • spotkanie absolwentów z władzami Uczelni oraz kadrą dydaktyczną,
  • zwiedzanie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego.