Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

pl. Hallera 1,
90-647 Łódź
www.fumed.pl

Sprawy organizacyjne

Elżbieta Kuryś
tel. 508 403 197
elzbieta.kurys@fumed.pl